Lúc mình đến ới vn phôt mình là sinh viên ,nhưng tới 2 năm sau khi mình thật sự quan tâm và ngay nào cũng vào xem là khi mình rất bận rộn ....nhưng trong cái bận rộn lại dành...