ở tận HN sao mua được đây bác, 5D cực đẹp giá cực đẹp ntn ạ