Bên bác còn máy này không ạ, nếu còn cho em xem hình nha

Hàng độc lạ

Ricoh gxr đẹp 3tr (kèm ngàm A10)