Theo mình đã chơi tới 5D Mk2 mà chuyển sang không gương có lẽ chỉ Nikon DF là hợp nhất :D