Bàn tay cha ấm áp .
Ôm chặt con vào lòng.
Dù mưa sa bão giông.
Cha không để con ướt .

Cuộc đời không biết trước .
Cha sẽ gạn đục - trong .
Để những nụ cười hồng.
Trên môi con rạng rỡ .