Vùng đất này thú vị thật bác Văn Khoa ạ. Em xem ảnh thấy từ phong cảnh, ẩm thực, con người đều đặc sắc, đa dạng và lạ lẫm với đa phần người VN khi xem ah.