Anh Kevin, cám ơn anh đã luôn luôn post hình của những sản phẩm phone mới của cả hai hãng khác nhau hôm nọ em đã có nghĩ đến anh và mấy hôm em bận nên cũng không vào đến hôm nay em thấy hình anh gửi....