Skin tone đẹp quá bác ạ.
Mình thích nhất ảnh số 1, ánh sáng bác bố trí đẹp, ảnh số 3 cũng vậy.
Có một số ảnh ánh sáng chưa chỉn chu lắm, bác lưu ý thêm sẽ tuyệt ạ.Ví dụ như ảnh số 2.
Mình không ấn...