Ánh sáng đẹp quá bác ơi. Màu skin tone lên đẹp quá.