Ảnh đẹp lắm bác, thích nhất 2 tấm 3, 4 :)
Hy vọng sẽ sớm xem bộ ảnh của bác với mẫu đầy đủ da thịt ^_^