Cũng là bác giaminh bên otosaigon thì phải (Hội Orlando) :book: