https://liiintz.blogspot.com/2020/10/place-de-lestrapade-emilyinparis.html

Place de l'Estrapade

Dạo này mọi người đang phát sốt với series Emily in Paris, quả thật phim chọn những location đỉnh...