Chào các bác.
Em mới vừa mua được bộ photo editing Luminar 4 + Aurora HDR 2019 và một số preset chỉ có $CAD33.20

Đây là link bundle:...