Mình sắp đi Côn Đảo và mục tiêu chính là chụp ảnh. Mình nghe nói tại Côn Đảo có 2 điểm để chụp ảnh cất cánh và hạ cánh máy bay. các cụ nào có kinh nghiệm cho mình hỏi có phải như sau không ạ
- Chụp...