Chào các member !

Thời Covid...đã cho ra đi hết bộ gear mất rôi, giờ cần nhưng đành chịu.
Tôi cần chụp ảnh món ăn và nọi thất quán bar tại Hanoi. Bro nào chuyên về vụ này thì giúp với ! Chỉ có...