Kính gửi Ban quản trị của diễn đàn,

Như tiêu đề tôi kính đề nghị Ban Quản trị xóa hoàn toàn thông tin của Topic: Đăng ký tham dự Canon Marathon 2009 cho khu vực Hà Nội
Do lộ rất nhiều thông tin...