Em cũng rón rén xin được góp 03 tấm

01 Bình minh Cửa Đại: Hôm trước Hội An mưa to, ngập hết cả phố xá, em bị dính cúm, nhưng sáng ra vẫn có ra biển. Chợt thấy mấy cái xe đạp dựa vào nhau tự nhiên...