Chưa thấy các bác như Xích lô, bác Trâu, thầy Hồ lên tiếng nhỉ.

Năm 2010 em chọn được 2 bức:
1. Bức ảnh này đã được đăng trong cuốn sách ảnh của nhóm Hanoi Corner. Dự án này của bọn em đã được...