tamcub81 >> theo mình hình như bác kéo quá tay rồi , da mặt trẻ em rất đẹp mà bác làm em nó bợt quá