Em xin góp vui vài tấm mang lại niềm vui cho e mỗi khi xem lại...

1/ Món quà tinh thần cho mẹ em, người luôn luôn tận tụy chăm sóc gia đình của mẹ....