http://www.vnphoto.net/data/p16/60051_duong_que_7757.jpg
Em thích tấm này. Con đường nắng chiều về quê.