Pk1 : tấm này có count là 0001 từ D700, tấm hình đầu tiên của năm
http://farm3.static.flickr.com/2734/4410285102_1ece21a616_z.jpg

pk2 : 1 Photographer thì phải biết tự sướng và phải tự tin là...