ai cũng có nét riêng, hình đẹp quá.công sức và kỹ thuật đều ở đây.xin hỏi Mr.Q tấm chụp bồ câu thông số thế nào vậy ? dùng len có tiêu cự bao nhiêu để có tác phẩm này ?...