Những bức ảnh em yêu thích nhất từ lúc cầm máy đến giờ vẫn luôn là những tấm ảnh chụp trẻ thơ!

1. Những ngày đầu mới cầm máy và đi chụp đời thường cùng Nicholas Sam....