1. Trở lại đam mê ảnh ọt sau 1 năm bỏ bê, thật bất ngờ khi cái lens Rikenon 50/1.7 ở bộ máy cơ cũ cắm vào vừa đẹp cái pentax K100D, ảnh ko căng do để khẩu lớn nhất nhưng rất vui vì tự nhiên tận dụng...