Tấm này là trong bộ ảnh đầu tiên của e. Từ đó đến h vẫn thích bức này nhất. Có j đó nhẹ nhàng, là lạ.
http://farm2.static.flickr.com/1290/4688498764_40dc538762.jpg

##### Thương tấm này nhất. Cùng...