...em cũng có bệnh iu máy ảnh .. đọc xong bài của bác từ bệnh iu chuyển sang tương tư mất ồi... tình cảm wá đi..:24: