hix đọc nãy chừ mà ko hiểu lắm.....................