Fuji có chức năng hỗ trợ lấy nét tay "focus peaking". Bác search google sẽ rõ