Chơi Mf trên fuji có chức năng báo nét và gạt khẩu như với Nikon không các bác nhỉ\?