Nhìn những tấm ảnh đời thường lại thấy tuổi thơ dữ dội ùa về. Cuộc sống tự nhiên chậm lại, thanks thead