Ta chỉ cảm nhận được một điều đơn giản nhất là ta Yêu Mùa Thu ... Ta được sinh ra trong muà thu nơi quê hương yêu dấu mà có lẽ vì vậy mà ta hay dễ dàng xúc cảm mỗi khi muà...