Một loạt ảnh rất đẹp. Phải nhìn nhận là người chụp có một tinh thần rất nghiêm túc và tư duy rất tập trung trong từng khoảng khắc bấm máy. Ngay tấm đầu tiên, phải nói là quá tuyệt, cũng có thể người...