Mọi người cho em hỏi SMC/S-M-C/Super Takumar 50f1.4 chất lượng có khác nhau nhiều k ạ? Giá bây giờ của nó khoảng bao nhiêu?