Há há....chết í em rồi....
BQT đã thảo luận kỹ và mở 1 box rất hay.
Anh em ta từ nay đã có chỗ để review chuyện mua bán.
Sau nầy TV mới không cần hỏi nhiều siêng vào đọc để có cái nhìn khách quan....