mình thấy hightlight hơi dư, làm bức B&W nó không thực