Bác Dương lúc nào chụp cũng hút hồn, nhờ bác mà em lại muốn đi Sapa đấy