Shooter4vn: Ko bit mình gặp B chưa nhỉ? Hiện tại B ở nước ngoài thì phải .. nc nào vậy B?
Thấy B q/tâm len 50/1.4 mình có mấy ảnh test ... Theo mình giá trị của 1 ok đc đánh giá bởi c/lượng ảnh tại...