Con này chụp phê dã man thế bác :'(. Chân thật quá like mạnh