cái này hơi mất công .vì forum ta ko thể lấy hình trực tiếp ,nên muốn gửi bằng chứng hóa đơn v.v phải post lên 1 site khác rồi đưa sang nên mất nhiều bước ,v.v chứ nếu đơn giản hơn thì chụp bằng...