S7 trở đi là thấy trất hẳn hơn những đời trước các bác nhỉ ?