ib face chơi: https://www.facebook.com/jindo.dinho.1?ref=tn_tnmn
Rãnh có thời gian cf trao đổi cho vui