Các bác chụp đẹp wá, em có vài con RF hay ho và hiếm bác nào ham hố PM em nhá ( O9O9 ba 9 bảy 9 sáu 9 ). Em đang có QL17 G3 ( 40f1.7 ) + yashica 35 CC ( 35f1.8 ) Yashica 35MC ( 35 f2.8 ) + Olympus 35...