Cái này hỏi ông Viethung-Kts xem, ổng có lấy của mình mấy con filter RF thì phải. :D