mình hay sử dụng action của PS, cho hiệu ứng cũng đẹp lắm