nhiều lớp quá, không biết chọn lớp nào nữa, có lớp nào cấp tốc cho những người không ở trong tp mà ở ngoại tỉnh như mình không ?