giá X-E1 kit mắc hơn NEx 5RL kit + 50mm f1.8 tí
nên mua bộ nào ạ ?