Em thấy lens có nhiều thấu kính lắm mà, điểm hội tụ của lens là của cả hệ thấu kính chứ đâu phải riệng cái nào, vậy làm sao biết chính xác nếu trên ống kính chẳng ghi chữ nào cả :D