Úi dzà sau một hồi thảo luận em thấy khó hỉu wa' mong các pác chỉ giáo cho niu bi