em xin mạn phép đưa ra ý kiến của em về điểm mà các bác tranh cãi mà tại đó khoảng cách đến mặt phẳng phim bằng tiêu cự:em xin đưa ra hai nguyên tắc vật lý mà em được học ngày xưa. (nhớ lại thôi nên...